Preview Mode Links will not work in preview mode

PT på riktigt - Podden


Mar 11, 2018

En Robinson Carro med jordaxeln uppstucken mellan höger och vänster skinka och en Lisa som inte vill vara tyst längre. Den senare gör tappra försök att förvandla PT På Riktigt Podden till Skånepodden. Lite ense, lite oense. Mycket skratt och en del kloka saker sagda ändå. Håll till godo!