Preview Mode Links will not work in preview mode

PT på riktigt - Podden


Jun 17, 2018

Carolin har varit i Manchester och frågor uppstod. Lisa har träffat kungen och fått några besvarade. Det tipsas om vägen till toppformen som håller livet ut, Carolin hissar och dissar och förmedlar sin kärlek till dra-åt-helvete-pass. Lisa förmedlar ännu en gång sin kärlek till feta ost och mentalt dravel.Ungefär så. Nu tas det kanske semester.