Preview Mode Links will not work in preview mode

PT på riktigt - Podden


May 6, 2018

Träningslycka i alla de former men låt er icke förvånas för mycket - vi är rätt arga också. Och fula. Men inte kränkta. Hiss & Diss, intervaller, recept och mentalt dravel- lite som vanligt alltså.