Preview Mode Links will not work in preview mode

PT på riktigt - Podden

Nov 18, 2018

Vi har haft det lite körigt men gör vårt bästa för att snacka ikapp oss. Hiss och Diss, Kaptein Kock, Helts HIT och Lisas mentala dravel -allt är med.