Preview Mode Links will not work in preview mode

PT på riktigt - Podden

May 20, 2018

Knepen för att bli en kroppsnöjd prick hittar ni här! Trädgårdsarbeten av olika slag, kränkta män och en cyklist, en med sömnsvårigheter men med djupa kunskaper om varför fåglar kvittrar. Fantastiska träningsupplägg, recept och mentalt dravel - Håll till godo, avsnitt 32 är levererat


May 6, 2018

Träningslycka i alla de former men låt er icke förvånas för mycket - vi är rätt arga också. Och fula. Men inte kränkta. Hiss & Diss, intervaller, recept och mentalt dravel- lite som vanligt alltså.