Preview Mode Links will not work in preview mode

PT på riktigt - Podden

Mar 25, 2018

Två omotiverade och soltörstande medelålders kvinnor gör sin plikt gentemot mänskligheten och pratar allt från skitmat, Robinson, intervaller, lättkränkthet och depression. En och annan pumpa nämns också. Ja, ni förstår att detta är nåt ni inte vill missa. Avsnitt 28 - håll tillgodo..


Mar 11, 2018

En Robinson Carro med jordaxeln uppstucken mellan höger och vänster skinka och en Lisa som inte vill vara tyst längre. Den senare gör tappra försök att förvandla PT På Riktigt Podden till Skånepodden. Lite ense, lite oense. Mycket skratt och en del kloka saker sagda ändå. Håll till godo!